Onrec logo The Online Recruitment Resource

Job seeker suppliers overview

Work Permit

Basic

Advice and information on immigrating to Africa.

View Profile »

Jobline.sk

Basic

Prca pre öpecialistov z oblasti IT a telekomunikcii, zaruen profesionlny rast, kvalitn kolektv a ohodnotenie.

View Profile »

Jobs S.R.O.

Basic

Vyhadvanie a vber pracovnkov, pracovn ponuky, personlne poradenstvo, personlny leasing, von pracovn miesta.

View Profile »

Studentsky Servis

Basic

Dodvky pracovnch innost a brigdnikov. Roznos propaganch materilov po celom zem Slovenska. Promotions sluieb a vrobkov.

View Profile »

Workforce Slovakia

Basic

CV services and career advice abroad.

View Profile »

Appel Counselling s.r.o.

Basic

vyhadvanie a vber pracovnkov, pracovn ponuky, trningov programy, personlne projekty, komplexn personlne poradenstvo.

View Profile »

Inzercia

Basic

Ponuka prce na PSGnete.

View Profile »

Job Search

Basic

Prca v zahrani - zamestnanie na vletnch lodiach, prca na vrtnch ploöinch a alöie. Online databza pracovnch ponk z celej Eurpy z oblast.

View Profile »

Jobs Search Centre

Basic

Job listings and resume/CV services.

View Profile »

ponuky prace

Basic

Hadte prcu?
Prezrite si aktulne pracovn ponuky
v naöej databze
Vyhadvanie prebieha rchlo a efektvne poda Vaöich konkrtnych poiadaviek
Ak si prve dnes nevyberiete, vlote...

View Profile »